ગુજરાતી

માં રસવતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રસવતી1રસવંતી2

રસવતી1

વિશેષણ

 • 1

  રસપૂર્ણ; રસભરી.

ગુજરાતી

માં રસવતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રસવતી1રસવંતી2

રસવંતી2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  એક ઔષધિ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  રસપૂર્ણ; રસભરી.

 • 2

  જીભ.