ગુજરાતી

માં રસાદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રસાદાર1રેસાદાર2

રસાદાર1

વિશેષણ

  • 1

    રસાવાળું.

મૂળ

રસો+દાર

ગુજરાતી

માં રસાદારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: રસાદાર1રેસાદાર2

રેસાદાર2

વિશેષણ

  • 1

    રેસાવાળું.

મૂળ

રેસો+દાર