રસાદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસાદાર

વિશેષણ

  • 1

    રસાવાળું.

મૂળ

રસો+દાર

રેસાદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રેસાદાર

વિશેષણ

  • 1

    રેસાવાળું.

મૂળ

રેસો+દાર