રસિયણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસિયણ

વિશેષણ

  • 1

    રસે ઊભરાતી રસ માણવાને અને રસ અનુભવનારી સ્ત્રી.

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રસે ઊભરાતી રસ માણવાને અને રસ અનુભવનારી સ્ત્રી.