રસીદ બનાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસીદ બનાવવી

  • 1

    રસીદ લખીને તૈયાર કરવી.