રસ આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રસ આવવો

  • 1

    સ્વાદ લાગવો.

  • 2

    મજા પડવી.

  • 3

    પ્રવાહીનું પડવું.