રહસ્યશબ્દ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રહસ્યશબ્દ

પુંલિંગ

  • 1

    ગુપ્ત સંકેત કે તેની સંજ્ઞાનો શબ્દ.