રાઈમીઠું ઉતારવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાઈમીઠું ઉતારવું

  • 1

    નજર ઉતારવી.