રાઈમીઠું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાઈમીઠું પડવું

  • 1

    (આંખમાં) ઈર્ષા આવવી.