રાઈ મરચાં લાગવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાઈ મરચાં લાગવાં

  • 1

    માઠું લાગવું; ગુસ્સો આવવો.