રાઈ રોગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાઈ રોગ

પુંલિંગ બહુવયન​

  • 1

    રોગરાઈ; રોગ વળવાડ વગેરેના પીડા.