રાખી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાખી મૂકવું

  • 1

    સંઘરી મૂકવું.

  • 2

    બાકી રાખવું.