રાખ રાખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાખ રાખ

  • 1

    હવે રહેવા દે (જોયું તારું કામ, શક્તિ, ડહાપણ ઇ૰ એ અર્થમાં).