રાજપત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજપત

પુંલિંગ

પદ્યમાં વપરાતો
 • 1

  પદ્યમાં વપરાતો રાજ્યનો પતિ; રાજા.

રાજપૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજપૂત

વિશેષણ

 • 1

  રજપૂત; રજપૂતોના વેશનો કે એ નામની એક જાતિનો આદમી કે તેને લગતું.

રાજપૂત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજપૂત

પુંલિંગ

 • 1

  રજપૂત; રજપૂતોના વેશનો કે એ નામની એક જાતિનો આદમી કે તેને લગતું.

 • 2

  રાજપુત્ર.