રાજ્યવહીવટદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યવહીવટદાર

પુંલિંગ

  • 1

    રાજવહીવટ કરી જાણનાર; રાજપુરુષ.