રાજલેખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજલેખ

પુંલિંગ

  • 1

    રાજાનો લેખ-ઢંઢેરો-આજ્ઞાપત્ર.