ગુજરાતી માં રાજસિકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રાજસિક1રાજસિક2

રાજસિક1

વિશેષણ

  • 1

    રાજસ; રજોગુણી.

ગુજરાતી માં રાજસિકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

રાજસિક1રાજસિક2

રાજસિક2

વિશેષણ

  • 1

    રજોગુણવાળું કે તેને લગતું.

  • 2

    રાજસ; રજોગુણી.

મૂળ

सं.