રાજ્યપદ્ધતિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાજ્યપદ્ધતિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાજ્ય ચલાવવાની પદ્ધતિ-રીતિ.