રાંડીછાંડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાંડીછાંડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    રાંડેલી અથવા પતિએ તજેલી સ્ત્રી.