રાતનો રાજા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાતનો રાજા

  • 1

    ચોર.

  • 2

    ઘુવડ.

  • 3

    દિવસે સૂઈ રાતે કામ કરનાર માણસ.