રાંપડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાંપડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કરશણમાં ઊગેલું નકામું ઘાસ કાઢી નાંખવાનું ખેતીનું ઓજાર.