રામનું રાજ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રામનું રાજ

  • 1

    રામરાજ્ય; રામચંદ્રજીનું રાજ્ય.

  • 2

    તેના જેવું આદર્શ-ન્યાયથી ચલાવાતું સુખી રાજ્ય.