રામ જાણે! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રામ જાણે!

  • 1

    ભગવાન જાણે (કંઈ ખબર નથી એવા ભાવમાં).