રાશ પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રાશ પડવું

  • 1

    (કામ) રાગે પડવું-વ્યવસ્થિત થવું.