રોકડીએ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોકડીએ જવું

  • 1

    રોકડીનું વધુ કામ કરવા જવું.