રોગવૈદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોગવૈદ

પુંલિંગ

  • 1

    રોગનો ઇલાજ કરી જાણતો વૈદ (શસ્ત્રવૈદ નહીં.).