રોગ ઊડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોગ ઊડવો

  • 1

    રોગનો ચેપ લાગવો; રોગ લાગવો.