રોજમેળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોજમેળ

પુંલિંગ

  • 1

    દરરોજનો હિસાબ.

  • 2

    રોજનો હિસાબ.

  • 3

    રોજનો હિસાબ લખવાનો ચોપડો.