રોટલા-વેળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલા-વેળા

  • 1

    રોટલા ખાવાનો-ભોજનનો સમય.

  • 2

    બપોરના ભોજનનો સમય.