રોટલો બગાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

રોટલો બગાડવો

  • 1

    રોજી કે ગુજરાનને ખલેલ પહોંચાડવું.