લક્કડધક્કે લેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લક્કડધક્કે લેવું

  • 1

    સખત ઠપકો આપવો.