ગુજરાતી

માં લક્ષ્મીવંતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લક્ષ્મીવંત1લક્ષ્મીવંતું2

લક્ષ્મીવંત1

વિશેષણ

  • 1

    પૈસાદાર.

ગુજરાતી

માં લક્ષ્મીવંતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લક્ષ્મીવંત1લક્ષ્મીવંતું2

લક્ષ્મીવંતું2

વિશેષણ

  • 1

    પૈસાદાર.