લક્ષ્મીવંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લક્ષ્મીવંત

વિશેષણ

  • 1

    પૈસાદાર.

લક્ષ્મીવંતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લક્ષ્મીવંતું

વિશેષણ

  • 1

    પૈસાદાર.