લખી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લખી જવું

  • 1

    ગુનો કર્યા બદલ નામ નોંધી જવું.

  • 2

    આવીને લખી લેવું.