લેખ કોતરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેખ કોતરાવવો

  • 1

    શિલા, પતરું ઇ૰ ઉપર લખત કરાવવું.