લચકો દાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લચકો દાળ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઢીલી દાળ (પ્રવાહી અને ભભરી વચ્ચેની).