ગુજરાતી

માં લુટાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લુટાવું1લૂંટાવું2લેટાવું3

લુટાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'લૂંટવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં લુટાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લુટાવું1લૂંટાવું2લેટાવું3

લૂંટાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'લૂંટવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં લુટાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લુટાવું1લૂંટાવું2લેટાવું3

લેટાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

  • 1

    'લેટવું'નું ભાવે.