લટિયાં પીંખવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લટિયાં પીંખવાં

  • 1

    મારી નાખવું.

  • 2

    ફજેતી કરવી.