લઠ્ઠભારતી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લઠ્ઠભારતી

  • 1

    મજબૂત બાંધાનો ને રખડેલ માણસ.