લૂણ હલાલ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લૂણ હલાલ કરવું

  • 1

    વફાદાર રહેવું.