લપકા ચોંટાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લપકા ચોંટાડવા

  • 1

    ડામ દેવા.