લબડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબડી જવું

  • 1

    માંદા-નબળા થઈ જવું; લેવાઈ જવું.

  • 2

    રહી જવું; પાસ ન થવું.