લબોચું ભાગી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લબોચું ભાગી નાખવું

  • 1

    (ધમકી બતાવતાં) મોં પર સખત મારવું.