લમણાંઝીક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લમણાંઝીક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથાઝીક; માથાકૂટ.

લમણાઝીક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લમણાઝીક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથાઝીક; માથાકૂટ.