ગુજરાતી

માં લમણાઝીકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લમણાઝીક1લમણાંઝીક2

લમણાઝીક1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથાઝીક; માથાકૂટ.

ગુજરાતી

માં લમણાઝીકની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લમણાઝીક1લમણાંઝીક2

લમણાંઝીક2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથાઝીક; માથાકૂટ.