ગુજરાતી

માં લમણાતોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લમણાતોડ1લમણાંતોડ2

લમણાતોડ1

વિશેષણ

 • 1

  માથાફોડ.

ગુજરાતી

માં લમણાતોડની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: લમણાતોડ1લમણાંતોડ2

લમણાંતોડ2

વિશેષણ

 • 1

  માથાફોડ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માથાફોડ.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  માથાફોડ.