લમણાંતોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લમણાંતોડ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથાફોડ.

લમણાતોડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લમણાતોડ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    માથાફોડ.