લમણા શેકાઈ જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લમણા શેકાઈ જવા

  • 1

    બહુ તાપથી માથું-લમણાં તપી જવાં.