લમણે હાથ દઈને બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લમણે હાથ દઈને બેસવું

  • 1

    હતાશ થઈ જવું.