લવ્વો વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લવ્વો વળવો

  • 1

    સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ થવું; સ્પષ્ટ કહેવાવું.