લેવાઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લેવાઈ જવું

  • 1

    ખસિયાણા પડી જવું.

  • 2

    સુકાઈ જવું.