લવાજમ ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લવાજમ ભરવું

  • 1

    લવાજમ આપવું; છાપા ઇ૰ના ઘરાક થવું.