લસરક લસરક ચાટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લસરક લસરક ચાટવું

  • 1

    જીભના લસરકા કરીને ચાટવું.