લસર લસર ચાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

લસર લસર ચાલવું

  • 1

    લાંબે પગલે ને જોડાના લસરકા કરતા ઉતાવળે ચાલવું.